SRC 1 Belgesi

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yapan veya yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesine SRC 1 Belgesi denir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Ayrıca B-E-C-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olunması yeterlidir. Uluslararası taşımalarda çalışacak  sürücülerin, silah, uyuşturucu, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır.

SRC 1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimlerde cezalar ve trafik kuralları, çalışma ve dinlenme süreleri, ilk yardım, harita bilgisi ve turizm taşımacılığı gibi dersleri de içeren çeşitli dersler toplam 32 saat süreyle verilmektedir. Bu Derslere katılım zorunludur. SRC 1 belgesi alan sürücüler otobüs,minibüs, taksi, midibüs ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin zorunlu alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC 1 Belgesini alan kişi SRC 2 Belgesini de almış sayılır.

  • Src1 Belgesini alanlar hem yurtdışı, hem de yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilmektedir
  • Eğitim süresi toplam 32 saattir. Derslere katılım zorunludur.
  • Otobüs kullanacaklar için yaş şartı 26, minibüs kullanacaklar için 19 dur.
  • Ayrıca SRC 1 belgesi almak için B-C-E-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.
  • Uluslararası taşımalarda çalışacak sürücülerin, silah, uyuşturucu, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı herhangi bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır.

SRC Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

2 Adet Biyometrik Fotoğraf
Ehliyet ve Kimlik Fotokopisi
Diploma ve Sabıka Kaydı
SRC Sınav Tarihleri Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenir. Eğitimlerini tamamlayan tüm adaylar sınava girebilir.
SRC 1 Fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.