Psikoteknik Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Siz merak ettiklerinizi sordunuz, bizde hepsini cevapladık. Merak ettiğiniz soruları bizlere sorabileceğinizi unutmayın.

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği" bir sistemdir.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler
Hız aşımı nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
Alkol kullanım nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
100 ceza puanını dolduran sürücüler
(Madde 50–51) Şehirlerarası karayollarında 90 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikte belirlenir. Sürücülerin bu hız sınırlarını aşmamaları gerekmektedir. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınmaktadır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Bir yılda 5 defa hız limitini %30'dan fazla aşanlar)
(Madde 48/5) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Sürücünün geriye doğru 5 yıl içinde 3 ve 3ten fazla alkol kullandığı tespit edilenler)
100 ceza puanını ilk defa dolduranlar (ehliyetini 2 ay kaptıranlar) Sürücü Kurslarında 35 saatlik Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimlerine katılmak zorundadır. Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını ikinci defa dolduranlar (ehliyetini 4 ay kaptıranlar) ise Psiko-teknik muayeneden geçerek süre bitiminde ehliyetlerini geri alabilirler.
Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak
Uzun vadeli risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.
Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkında olmalarını sağlamak
Psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi
Sürücülük kültürünü iyileştirmek
İşe uygun sürücü seçiminde psiko-teknik değerlendirme de başarılı olanların tercih edilmesini sağlamak
Sürücülerin güvenli araç kullanmaları için sahip olmaları gereken zihinsel ve Psiko-motor yetenek düzeylerini şeffaf olarak ölçmek.
Psiko-Teknik Değerlendirme den olumsuz rapor alanların trafiğe çıkmasını engelleyerek, doğabilecek kazaları önlemek.
Psiko-Teknik Değerlendirme trafikteki yetenekli ve yeteneksiz sürücüleri belirlemektir.
Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Psikoteknik muayenende geçmek için en az 1 saat psikolog nezaretinde teste girmek gerekir.
Psikoteknik muayene sonucunda psikolog, psikiyatri doktor imzalı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı raporunuz çıkar ve size teslim edilir. Kartınızın yasal bir geçerliliği yoktur. Her 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
Muhakeme Testi
Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi
Görsel Süreklilik Testi
Seçici Dikkat/Dikkat Düzeyi Testi
Tepki Kalitesi ve Hızı
Takistoskopik Trafik Algı Testi
Hız ve Mesafe Algılama Testi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yük ve yolcu taşımacılığı için alınan raporlar alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
Test için kesinlikle bilgisayar bilgisine ihtiyaç yoktur.
Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.
Şahsi aracınız için psikoteknik belgesi almanıza gerek yoktur.
Psikoteknik raporunu Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri onaylamaktadır.
Psikoteknik testi 1 saat sürmektedir. 1 saatten az olan testler geçersizdir.
Psikoteknik raporunuzu kurumunuzun anlaşmalı olduğu hastaneden psikiyatra onaylatabilirsiniz.
Teste girdikten sonra 1 hafta içerisinde raporunuz hazır hale gelir.

Merak ettiğiniz soruları bize sorabilirsiniz

Alanında uzman ekibimiz ile sorduğunuz sorulara cevaplıyoruz. Sormuş olduğunuz sorular yoğunluğumuz açısından 1 ila 7 iş günü içerisinde cevaplanır.